Smart Festival Cezamat ue
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
grafika miasta

smart people
in smart cities

THE SMART CITY INNOVATION ECOSYSTEMS FESTIVAL

grafika laptop

o festiwalu

Głównym celem Smart City Innovation Ecosystems Festival jest budowa platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązaniu bądź pogłębieniu współpracy pomiędzy środowiskami nauki, władz publicznych, biznesu i obywateli. Pragniemy pokazać w jaki sposób, realizowana przez Unię Europejską, polityka spójności wpływa na rozwój miejskich ekosystemów innowacji.

Wydarzenia odbędą się w maju oraz czerwcu 2021 roku. Jest to cykl wydarzeń, współfinansowanych dzięki funduszom polityki spójności Unii Europejskiej, pokazujących wpływ infrastruktury i projektów na rozwijanie się ekosystemów innowacji inteligentnych miast, a także na codzienne życie obywateli. Festiwal będzie składał się z Hackathonu, warsztatów dla biznesu i uczniów, oraz konferencji.

Ogromny wpływ na kierunki rozwoju sektora publicznego, świata nauki i biznesu ma obecnie trend Smart City. To on tworzy współczesne oblicze znanych nam przestrzeni miejskich. Koncepcja Inteligentnego miasta to złożony organizm, którego nerwami są sieci cyfrowe, zmysłami: czujniki, a mózgiem inteligencja decydentów miejskich, wspierana przez nowe technologie. Takie miasto jest świadome swojego „ciała” i funkcjonowania przy założeniu efektywnej infrastruktury i całościowego, ale także precyzyjnego planowania przestrzennego, inwestycyjnego i finansowego w oparciu o twarde, mierzalne dane.

Takie miasto jest przyjazne dla mieszkańców, wsłuchuje się w ich oczekiwania i potrzeby oraz stwarza dogodne warunki do życia, pracy i wypoczynku. Jednak sama realizacja idei inteligentnych miast w oparciu o nowoczesne technologie, to w naszym przekonaniu zbyt mało w makroskali, aby wpłynąć na dobrobyt i wzrost poziomu życia ich mieszkańców. Żeby postęp technologiczny oraz wzrost kapitału intelektualnego i materialnego, mogły iść w parze z rozwojem współczesnym miast, konieczna jest budowa szerszego, kompleksowego ekosystemu innowacji, wykorzystującego transfer wiedzy i dającego możliwość tworzenia nowej wiedzy, nowych technologii, produktów i usług. W Polsce ta tendencja cieszy się wsparciem zarówno na poziomie środków krajowych, jak i europejskich, przede wszystkim środków pochodzących z polityki spójności Unii Europejskiej.
 

zostań partnerem