Raport

Raport podsumowujący działania związane z promocją The Smart City Innovation Ecosystems Festival to dokument, w którym można znaleźć nie tylko podsumowanie Smart Festivalu, ale również strategię marketingową, opisanie działań promujących wydarzenie czy raport z kampanii mediowej czy PR'owej.